Program

09:00-10:00 Morgenbuffet og registrering

Berit Brørby, nestleder i HLF Sentralstyre og Marianne Bråthen Geitz, leder for Arbeidslivsutvalget i HLF

Last ned presentasjonen her I

Statssekretær Guro Angell Gimse (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet

 

11:00-11:20 Pause med besøk hos utstillere

12:30-13:30 Lunsj med besøk hos utstillere

Vemund Vasshaug, audiograf og rådgiver hørsel ved NAV hjelpemiddelsentral Buskerud og Hilde Kristine Braadland-Eriksson, seniorrådgiver arbeid ved NAV hjelpemiddelsentral Buskerud.

Hva er arbeidsrettet veiledningstjeneste og hvorfor ble det lagt til NAV hjelpemiddelsentral?
Bakgrunnen for tjenesten og hvordan vi jobber i ulike brukersaker.

Last ned presentasjonen her I

14:15-14:30 Pause

Nathalie Kjeldaas beskriver sin reise fra endt utdanning til fast jobb.  

 

16:00-16:05 Avslutning for dagen

09:00-09:05 Åpning ved konferansier

Sarah Granberg ph.d., leg. audionom, lektor i hørselvitenskap ved Örebro universitet og Johanna Gustavsson, med. dr. lektor i hørselsvitenskap ved Örebro universitet

 

10:00-10:20 Pause

Psykomotorisk fysioterapeut Trude Strand Grøv, HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as. Hva er sammenhengen mellom nedsatt hørsel og stive skuldre – og hva kan gjøres?

Last ned presentasjonen her I

Katharine Cecilia Williams, ph.d., psykologspesialist og Bjørg Kampestuen Berntzen, seniorrådgiver og prosjektleder for Mentorprosjektet

Den faglige bakgrunnen for Mentorprogrammet, litt om kombinasjonen mellom profesjonaliteten, frivilligheten og brukermedvirkning i praksis, erfaringer og dokumenterte funn fra forskningen. Hva kan gjøres med enkle tiltak for yrkesaktive som sliter med nedsatt hørsel for å få et kollegafellesskap?

Last ned presentasjonen din her I

 

11:15-11:30 Pause

12:00-13:00 Lunsj med besøk hos utstillere

Mette Strømsted, lærer og kursholder (BVA fine art, visual art og praktisk pedagogikk)

Strømsted viser kortfilmen Tre hemmeligheter som tar utgangspunkt i eget liv med hørselsutfordringer.

13:30-13:50 Pause

Hege Saltnes, psykiater og overlege, Nasjonal Behandlingstjeneste for Hørsel og Psykisk helse

Last ned presentasjonen her I

 

14:40-15:00 Pause

Berit Skogli Wiik, HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester.

Last ned presentasjonen her I

15:45-16:00 Avslutning

Meeting management Logo Powered by WebSite AS