TRUDE STRAND GRØV

 

Trude Strand Grøv er utdannet psykomotorisk fysioterapeut med masterutdanning i psykisk helsearbeid. Hun jobber til daglig ved HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as der hun daglig møter deltakere med ulike hørselsrelaterte utfordringer. Blant annet er hun gruppeleder for det nystartede rehabiliteringstilbudet Svimmelhet og balanse. Som psykomotorisk fysioterapeut erfarer hun daglig at personer med nedsatt hørsel opplever utfordringer med kroppslige spenninger og stressreaksjoner som kan gi redusert livskvalitet. 


Tilbake
Meeting management Logo Powered by WebSite AS