SANDRA LANGKAAS SØGNEN

 

Sandra Langkaas Søgnen, adjunkt med videreutdanning
Sandra har 10 års erfaring fra skolen, og har jobbet som spesialpedagog i mesteparten av disse årene. Hennes hørselstap er en stor utfordring i et yrke der god og riktig kommunikasjon er helt avgjørende, og hun har derfor gjort meg mange tanker og erfaringer rundt dette i løpet av disse årene. 


Tilbake
Meeting management Logo Powered by WebSite AS