SARAH GRANBERG

 

Sarah Granberg; Ph.D., leg. audionom, lektor i hørselvitenskap ved ved Örebro universitet. Hennes hovedfokus i undervisning og forskning er hovedsakelig audiologisk rehabilitering av voksne, arbeidsliv og arbeidsforhold for voksne med hørselstap, bevisbasert omsorg (EBP) og forskningsmetodikk. Sarah har en spesiell interesse for person-sentrert audiologisk rehabilitering (PCAR)


Tilbake
Meeting management Logo Powered by WebSite AS