ELISABETH SVINNDAL

 

Elisabeth Svinndal, audiopedagog, ph.d. Hun har nylig gjennomført et doktorgradsarbeid innen temaet hørselstap og arbeidsliv. Målsettingen med prosjektet var å bidra til å identifisere hva som hemmer og fremmer deltakelse i arbeidslivet. Tidligere erfaring fra fagfeltet inkluderer blant annet hjelpemiddelsentral, Statped og Briskeby. Jobber per i dag med kombinerte syns- og hørselstap i Statped.

 


Tilbake
Meeting management Logo Powered by WebSite AS