MARTE OPPEDAL VALE

 

Marte Oppedal Vale, interessepolitisk rådgiver i HLF. Hun har ansvar for arbeidet knyttet til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), diskriminering, universell utforming og tilgjengelighet. Vale vil snakke om et arbeidsliv hvor hørselshemmede slipper å møte negative stereotypier og fordommer. Et arbeidsliv uten diskriminering hvor hørselshemmede er likestilte.

 


Tilbake
Meeting management Logo Powered by WebSite AS